ජනලිප  ඔබ සදහාමයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නව නිපැයුම් කරුවෙක් විසින් නිපදවූ, සම්මාන රාශියක් සහ පේටන්ට් බලපත්‍රය ලැබූ ජනලිප ගෑස් භුමිතෙල් හා දර ලිප් භාවිතයට වඩා කාර්යක්ෂම, වියදම් අඩුසහ සුරක්ෂිතභාවය වැඩි අංක එකේ අගුරු ලිප.

උසස් තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කල ජනලිප ඔබගේ සෑම ආහාර පිලියල කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක්ම සපුරා දෙයි.

Introducing the Award Winning Janalipa

The easy to use cost effective charcoal cooking cooking stove is an alternative to cooking with LP Gas/Kerosene and fuel wood cooking stoves.

Its features include,

ජනලිප භාවිතා කල යුත්තේ ඇයි

අද වෙළදපොලේ ඇති සුරක්ක්ෂිත නැති ව්‍යාජ අගුරු ලිප් සමග සංසන්ධනය කල විට ජනලිප අධික උෂ්ණත්වයක් දරා ගත හැකි විශේෂිත මැටි බඳක් සහ චීනචට්ටි අඟුරු පිළිස්සීමේ බඳුනක් සමඟ නිර්මාණය කර ඇත.  එමගින් පාරිබෝගිකයන් හට ඉතාමත් කල් පවතින කාර්යක්‍ෂම මුදල් ඉතිරි වන ලිපක් වේ. 

සමාජ ප්රතිලාභ

අපගේ පරිසරය ආරක්ෂා කරයි

උදුනෙහි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවය අවම ඉන්ධන භාවිතය සහතික කරයි. එසේම පොල්කටු අඟුරු, ලී කැබලි වැනි අපද්‍රව්‍ය භාවිතය වනාන්තර විනාශය සහ පරිසරයට වන හානිය අවම කිරීමට උපකාරී වේ.

විදේශ විනිමය ඉතිරි කරයි

පුනර්ජනනීය සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනයේදී දේශීය අගය එකතු කිරීම 85%කට වඩා වැඩිය. ඉන්ධන ද දේශීය වශයෙන් ලබා ගත හැකිය. මෙම අංගයන් LPG උදුන් සහ ඉන්ධන ආනයනය අවම කිරීමට උපකාරී වේ.

සෞඛ්යය

ගෘහස්ථ දුමාරය ආශ්වාස කිරීමෙන් වසරකට මිලියන 4.5 කට වැඩි පිරිසක් (ප්‍රධාන වශයෙන් කාන්තාවන්) මිය යන බව WHO වාර්තා කර ඇත. උදුන නිර්මාණය කර ඇත්තේ අවම දුමාරයක් නිකුත් කිරීමටය. එවැනි නව ලක්ෂණ, එවැනි ශ්වසන සෞඛ්‍ය බලපෑම් වල අවදානම අවම කිරීමට උපකාරී වේ.

ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් සවිබල ගන්වයි

ජනලිප ව්‍යාපාරය මැටි භාණ්ඩ, වාත්තු හා පොල්කටු අඟුරු නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ ගෘහ කර්මාන්ත සවිබල ගැන්වීමෙන් ඔවුන්ට සාධාරණ සහ ස්ථාවර ආදායමක් ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ ජීවිත නඟා සිටුවීමට කටයුතු කරයි.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.